Αγιασμός

Ο Σύλλογος διδασκόντων και η διευθύντρια του 3ου Λυκείου Δράμας σας εύχονται καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

Ο Αγιασμός για τη φετινή σχολική χρονιά 2020-21 θα γίνει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 πμ.

index

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2020

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Οδηγίες για απαλλαγή από το μάθημα θρησκευτικών.

Η εγκύκλιος που ισχύει αυτή τη στιγμή (με αρ. πρωτ. Φ1/104795/ΓΔ4/10- 8-2020) ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι:

  • Η απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση των δύο γονέων του/της μαθητή/ μαθήτριας, στην οποία θα αναφέρεται ότι : «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών». Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα.
  • Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να υποβληθεί από 1 έως 14 Σεπτεμβρίου και ισχύει μόνο για το τρέχον σχολικό έτος.
  • Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών δεν πρέπει να περιφέρονται εντός ή εκτός σχολείου ή να απουσιάζουν (αδικαιολόγητα), αλλά θα πρέπει να απασχολούνται με απόφαση διευθυντή και συλλόγου διδασκόντων.

 

Στο σύνδεσμο αυτό θα βρείτε έτοιμο, συμπληρωμένο υπόδειγμα αίτησης για απαλλαγή.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Λιμενικού Σώματος

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές
Λιμενικού Σώματος, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.
Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 2421.1/41633/20/02-07-2020 Συμπληρωματική προκήρυξη του Αρχηγείου
Λιμενικού Σώματος (ΑΔΑ: Ψ97Σ4653ΠΩ-ΥΘΤ).


Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος:
www.hcg.gr, η συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού
Σώματος, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όσον
αφορά τον αριθμό εισακτέων.
Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αποσταλεί στις οικείες Περιφέρειες προς ανάρτηση στον
αντίστοιχο πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Δ.Ε.
καθώς και των Λυκείων, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές και οι απόφοιτοι.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Περισσότερα Άρθρα...