Σχολείο

Οδηγίες για την αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια»

ΣΧΕΤ: 1. Η με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005, Β’) Υπουργική Απόφαση.
2. Η με αρ. πρωτ. Φ1α/80206/Δ4/21-05-2019 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και
3. Η με αρ. πρωτ. Φ1/97514/Δ2/18-6-2019 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Δ.Ε.)Ν. Αττικής)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα
διαγραφής αίτησης και υποβολής νέας αίτησης στη Β ́ φάση των ηλεκτρονικών εγγραφών
στην εφαρμογή e-εγγραφές λόγω αλλαγής Ομάδας Προσανατολισμού στη Β ́ και στη Γ ́ τάξη
ημερησίου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου (και στη Δ ́ τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ. για το σχολικό
έτος 2019-2020).
Ωστόσο, οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών, εφόσον είναι ανήλικοι ή οι ίδιοι/ες,
εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στο Γενικό Λύκειο στο
οποίο φοιτούν δηλώνοντας την επιθυμία για αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού. Αν οι
Υπεύθυνες Δηλώσεις κατατεθούν μέχρι την ολοκλήρωση της Β ́ φάσης των ηλεκτρονικών
εγγραφών, στις 28 Ιουνίου 2019, οι Διευθυντές/ντριες των Γενικών Λυκείων θα πρέπει να
υπολογίσουν τις συγκεκριμένες αλλαγές στη δημιουργία τμημάτων στο πληροφοριακό
σύστημα myschool, όταν τους δοθεί η δυνατότητα, ενημερώνοντας τις αρμόδιες
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επίσης, σύμφωνα με το κεφ. Δ της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β ́ 2005): «Η δήλωση
αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη
λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά
τάξη.».
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο helpdesk της εφαρμογής
e-εγγραφές τηλεφωνικά 2103443911 ή στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η' ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ",ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ1α/80206/Δ4/21-05-19 εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση
για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-
τριών για το σχολικό έτος 2019 – 2020», σας ενημερώνουμε ότι η δεύτερη φάση εγγραφών
Μαΐου – Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί από 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:00 έως 28 Ιουνίου 2019
και ώρα 23:59.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019 – 2020, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 22η Μαΐου και ώρα 10:00 έως τη 17η Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί στο ΠΣ myschool. Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/-τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Συλλογή δικαιολογητικών - βεβαιώσεων επιδομάτων μεταφοράς μαθητών 2018-2019.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας που έχουν δηλώσει δικαιούχους επιδομάτων μεταφοράς μαθητές για το τρέχον σχολικό έτος, ότι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν για την καταβολή των επιδομάτων μεταφοράς μαθητών έτους 2018-2019 είναι κατά περίπτωση τα εξής:

Α) Δικαιολογητικά δικαιούχων (μαθητή εφόσον έχει ενηλικιωθεί ή του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνά του ή του κατά νόμο επιτρόπου του) του επιδόματος του άρθρου 3, παρ. 1, εδ. β΄ της υπ΄ αρ. 50025/19-09-2018 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4217 Β΄/2018) (επίδομα 0,35€ / χλμ.):

1. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας (και των δύο γονέων εφόσον ο μαθητής δεν έχει ενηλικιωθεί)

2. Φωτοτυπία του εντύπου Ε1 του τελευταίου οικονομικού έτους,

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για τους δικαιούχους που έχουν τη γονική μέριμνα μαθητών ή των κατά νόμου επιτρόπων αυτών),

5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού όπου να φαίνεται ευκρινώς το IBAN και το όνομα του δικαιούχου του επιδόματος,

6. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ (όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν φιλοξενία, να προσκομίζεται αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ της οικίας στην οποία φιλοξενούνται),

7. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου όπου να αναφέρεται τηλέφωνο επικοινωνίας, ο τόπος κύριας διαμονής, το σχολείο φοίτησης και αν χρησιμοποιεί Ε.Μ.Δ ή μισθωμένο ταξί κατά την άφιξη ή την αναχώρησή του από τη σχολική μονάδα, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Β) Δικαιολογητικά δικαιούχων (μαθητή εφόσον έχει ενηλικιωθεί ή του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνά του ή του κατά νόμο επιτρόπου του) του επιδόματος του άρθρου 3, παρ. 1, εδ. α΄ της υπ΄ αρ. 50025/19-09-2018 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4217 Β΄/2018) (επίδομα 85,00€ / μήνα):

1. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας (και των δύο γονέων εφόσον ο μαθητής δεν έχει ενηλικιωθεί),

2. Φωτοτυπία του εντύπου Ε1 του τελευταίου οικονομικού έτους,

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για τους δικαιούχους που έχουν τη γονική μέριμνα μαθητών ή των κατά νόμου επιτρόπων αυτών),

5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού όπου να φαίνεται ευκρινώς το IBAN και το όνομα του δικαιούχου του επιδόματος,

6. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου όπου να αναφέρεται τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση κατοικίας πλησίον της σχολικής μονάδας στην οποία εγκαταστάθηκε προκειμένου να φοιτήσει για το σχολικό έτος 2017-2018, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

 

Η κάθε σχολική μονάδα αφού συγκεντρώσει τα παραπάνω δικαιολογητικά από τους δικαιούχους, τα συνυποβάλλει μαζί με τις βεβαιώσεις (κατά περίπτωση), υποδείγματα των οποίων επισυνάπτονται, στα γραφεία 429 και 229 της α΄θμιας και β΄θμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα στο Διοικητήριο Δράμας.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι μαθητές του επιδόματος του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. β΄ της 50025/19-09-2018 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4217 Β΄/2018) (επίδομα 0,35€ / χλμ.), παύουν να είναι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος από την ημέρα που δρομολογήθηκε μισθωμένο μέσο (ταξί η λεωφορείο) για τη μεταφορά τους.

Όσον αφορά τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών - βεβαιώσεων, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία όπως και με τις μηνιαίες βεβαιώσεις μεταφοράς μαθητών, δηλαδή θα συγκεντρώνονται στα γραφεία 429 και 229 της α΄θμιας και β΄θμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα και θα προωθούνται στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (γραφείο 311), για την έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Θεοδωρίδου Ελισάβετ

ΠΕ Διοικητικού

   

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο