ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στη Δράμα και στο Γραφείο του 3ου Γενικού Λυκείου Δράμας, σήμερα 30 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την επιλογή της καλύτερης προσφοράς προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ Λυκείου στην Κρήτη: Ηράκλειο, Χανιά, Άγιος Νικόλαος, Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 ΦΕΚ 2769 τ.Β/02-12-2011 άρθρο 4 παρ.3. Η επιτροπή έλεγξε τις προσφορές, οι οποίες ήταν οι εξής:

Δείτε τις προσφορές και την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών εδώ

 

 

 

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο