Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Καταχωρήθηκε στο Πανελλήνιες εξετάσεις

pdf2019_05_28_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ_ΓΙΑ_ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ_2019_ΑΔΑ_ΩΤ0Μ4653ΠΣ-71Χ.pdf

Εκτύπωση