Ορισμός εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίαςυποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού(Τ.Ε.Φ.Α.Α.),του έτους 2019

Η Ανακοίνωση Εδώ

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο