Ενημέρωση γονέων και μαθητών για τους ελέγχους Β' τετραμήνου

Καταχωρήθηκε στο Εξετάσεις

Σας πληροφορούμε ότι οι έλεγχοι Β' τετραμήνου, των μαθητών της Α' και Β' τάξης μπορούν να παραλαμβάνονται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους, από την Πέμπτη 12-5-2016 και ώρα 9:00 πμ.

Οι έλεγχοι Β' τετραμήνου, των μαθητών της Γ' τάξης μπορούν να παραλαμβάνονται από τους ίδιους ή τους κηδεμόνες τους, απο την Πέμπτη 12-5-2016 και ώρα 9:00 πμ.

Εκτύπωση