Έγκριση διοργάνωσης μαθητικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ «ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΧΝΗΣ 2016» για το σχολικό έτος 2015-2016

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 179356/Δ2/09-11-2015 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 19312/09-11-2015 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε τη με αρ. πρ. 1021(Λ)- 842(Γ)/04-11-2015 αίτηση του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου του PIERCE-Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, και τα συνημμένα σε αυτή και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διοργάνωση του μαθητικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ «ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΧΝΗΣ 2016» με θέμα: «Νερό? πηγή ζωής, αιτία πολέμου!» που θα πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 11 έως Τετάρτη 13 Απριλίου 2016, στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή).


Τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας και της Ομογένειας που θα συμμετάσχουν θα μεριμνήσουν για την έγκριση συμμετοχής των μαθητών τους αποστέλλοντας εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση του Διευθυντή του σχολείου, πράξη Συλλόγου και ονομαστικό πίνακα συμμετοχής μαθητών) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο του φεστιβάλ κ. Γιάννο Τσατάλη  (τηλέφωνο 210 6009800, εσωτ. 1169, 1170) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: www.pierce.gr , όπου θα έχουν αναρτηθεί σχετικές οδηγίες.
Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω φεστιβάλ θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.


                                                            Ο ΠΡΟ?ΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


                            ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο