Διαγωνισμός Γρίφων Λογικής και Μαθηματικών

2ος Πανελλήνιος ∆ιαγωνισμός Γρίφων, Λογικής και
Μαθηματικών: Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης
Το 3ο ΓΕΛ Κομοτηνής σε συνεργασία με τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ροδόπης διοργανώνει τον “2ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισμό Γρίφων,
Λογικής και Μαθηματικών: Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης”, στον οποίο οι
μαθητές καλούνται να επιλύσουν γρίφους από τον χώρο των μαθηματικών
χρησιμοποιώντας τη λογική τους σκέψη. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε
μαθητές που φοιτούν σε Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ όλης της χώρας.
Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με 3 το πολύ ομάδες (σε περίπτωση
κενών θέσεων κάθε σχολείο μπορεί να δηλώσει 2 επιπλέον ομάδες). Η κάθε
ομάδα θα αποτελείται από 3 μαθητές.
Ο διαγωνισμός είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Παιδείας (αρ. πρωτ.
απόφασης:
Φ15/133321/∆2/29-08-2019)
και θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου 2020 στον χώρο του 3 ΓΕΛ Κομοτηνής.
Στόχοι του διαγωνισμού είναι οι εξής:
Η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας μεταξύ των
μαθητών.
Η ανάδειξη του κυρίαρχου ρόλου των μαθηματικών στην κοινωνία καθώς και
της διεπιστημονικότητας μέσα από γρίφους ποικίλης θεματικής ύλης.
Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης ως εργαλείου για τη λήψη αποφάσεων σε
πραγματικά προβλήματα.
Η επαφή των μαθητών με πρακτικές εφαρμογές των μαθηματικών.
O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, οι
εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν εθελοντικά και o φορέας διοργάνωσης
αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και διασφαλίζει
τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων μαθητών και τα πνευματικά
δικαιώματα των θεμάτων που θα τεθούν από την επιστημονική επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:
https://quizcontestkomotini.wordpress.com/

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο