EUROSCOLA

 

ΘΕΜΑ : «Πρόγραμμα EUROSCOLA – Πρόσκληση για μαθητές»

Σχετ. : Το με αριθμ. πρωτ. 159287/Δ2/09-10-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σύμφωνα με το ως άνω σχετικό έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (συνημμένο 1), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στο Στρασβούργο την ημερίδα EUROSCOLA, στις 11 Μαρτίου 2016. Στην ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα διεξαχθεί διαγωνισμός για την επιλογή των μαθητών με θέμα:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας έχει πιο ενισχυμένο ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη και πώς μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη;».

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να επιλεγούν είκοσι τέσσερις (24) μαθητές/τριες, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην ημερίδα EUROSCOLA, η οποία θα διοργανωθεί στο Στρασβούργο στις 11 Μαρτίου 2016.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές/τριες της Β΄ και Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης.

Εξαιρούνται από το διαγωνισμό:

 • οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν σε Ημερίδα EUROSCOLA, στο Στρασβούργο κατά το παρελθόν.

 • οι μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ., η ηλικία των οποίων υπερβαίνει το 21ο έτος.

Στην επιλογή των μαθητών, εκτός από το βαθμό της εργασίας-έκθεσης, που φέρει τη μεγαλύτερη βαρύτητα, θα ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια:

 1. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, που να αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμούνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας.

 2. Καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του σχολείου.

Σημειώνεται ότι μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην έκθεση και τα άλλα κριτήρια συνεκτιμούνται βάσει μοριοδότησης (έκθεση 60%, ξένη γλώσσα 20%, επίδοση 20%). Στην ξένη γλώσσα συγκεκριμένα η μοριοδότηση που θα ακολουθηθεί είναι :

α) Πτυχίο Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας επιπέδου Γ2 με 20 μόρια

β) Πτυχίο Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας επιπέδου Γ1 με 15 μόρια

γ) Πτυχίο Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 με 10 μόρια

δ) Πτυχίο Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας επιπέδου Β1 με 05 μόρια

Η βαθμολόγηση των γραπτών θα γίνει σε εκατοντάβαθμη κλίμακα και θα διεξαχθεί με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων.

 1. Αρμοδιότητες Διευθυντών σχολικών μονάδων

B.1. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα όλους τους μαθητές/τριες για το Πρόγραμμα EUROSCOLA, το θέμα της έκθεσης και το διαγωνισμό.

Β.2 Όσοι μαθητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής λαμβάνουν από το σχολείο:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία συμπληρώνεται από τους γονείς/κηδεμόνες και επιστρέφεται στο σχολείο (συνημμένο 2),

 2. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία συμπληρώνεται από τους μαθητές και επιστρέφεται στο σχολείο (συνημμένο 3).

Επίσης, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν για την προετοιμασία τους τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0042423726/Το-κοινοβούλιο-και-η-Συνθήκη-της-Λισαβόνας.html

B.3 Μέχρι την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015, οι μαθητές πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον συμμετοχής τους και να καταθέσουν στο σχολείο τα εξής:

 1. ενυπόγραφη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο διαγωνισμό,

 2. ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων/ κηδεμόνων τους,

 3. επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και

 4. επικυρωμένους τίτλους πτυχίων Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας

B.4 Στη συνέχεια, οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων συγκεντρώνουν τα ως άνω απαιτούμενα έγγραφα της παραγράφου Β.3, καθώς και:

 1. την αναλυτική βαθμολογία του προηγούμενου σχολικού έτους (2014-2015) των υποψηφίων και

 2. τη συγκεντρωτική κατάσταση των υποψηφίων της σχολικής μονάδας, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία τους: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τάξη, τίτλοι πτυχίων Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, τελικός βαθμός προηγούμενης τάξης (συνημμένο 4),

τα τοποθετούν σε φάκελο, ο οποίος αποστέλλεται ταχυδρομικά έως το αργότερο την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015 στην εξής διεύθυνση:

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης

Τέρμα Σισμάνογλου

Τ.Κ. 69133, Κομοτηνή

υπόψη κας Τσιωνά Βασιλικής

 

B.5 Παράλληλα, ο Διευθυντής/ντρια του σχολείου οφείλει μέχρι την ίδια ημερομηνία (Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015) :

α) να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">pdeamthr@sch.gr, ενημέρωσησχετικά με την ημερομηνία αποστολής του φακέλου στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης ΑΜ-Θ, καθώς και τη συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία όλων των υποψηφίων της σχολικής μονάδας (συνημμένο 4) και

β) να ενημερώσει τη Δ/νση Δ/θμας Εκπ/σης στην οποία υπάγεται.

Η ημερομηνία και οι διαδικασίες διεξαγωγής του διαγωνισμού θα κοινοποιηθούν στις σχολικές μονάδες μέσω των Δ/νσεων Δ/θμας Εκπ/σης με νεότερο έγγραφο.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Συνημμένα:

1. Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (3 σελίδες)

2. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (1 σελίδα)

3. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίου (1 σελίδα)

4. Συγκεντρωτική κατάσταση υποψηφίων σχολείου (1 αρχείο excel)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο