EUROSCOLA

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και προκειμένου να επιλεγούν οι είκοσι τέσσερις (24) μαθητές των σχολείων αρμοδιότητάς μας, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης στην Ημερίδα EUROSCOLA στις 11 Μαρτίου 2016 στο Στρασβούργο, θα διεξαχθεί γραπτός διαγωνισμός με θέμα:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας έχει πιο ενισχυμένο ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη και πώς μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη;».

Σας υπενθυμίζουμε ότι δίδεται βαρύτητα στην έκθεση και συνεκτιμώνται και άλλα κριτήρια βάσει μοριοδότησης ως εξής: έκθεση 60%, ξένη γλώσσα (μία) 20%, σχολική επίδοση 20%. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων θα γίνεται κλήρωση.

Α. Διεξαγωγή Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 27-11-2015, σε κάθε σχολική μονάδα, μαθητές της οποίας εξέφρασαν ενδιαφέρον συμμετοχής. Εναλλακτικά, μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και έπειτα από συνεννόηση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οι εξετάσεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 30-11-2015.

Ο διαγωνισμός υπολογίζεται να διαρκέσει τρεις (3) ώρες. Ο χρόνος έναρξης και λήξης της εξέτασης ορίζεται κατά περίπτωση και κατά την κρίση της Επιτροπής του σχολείου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενημερωθεί σχετικά όλοι οι υποψήφιοι.

Σε κάθε εξεταστικό κέντρο θα οριστεί επιτροπή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, η οποία θα αποτελείται από το Διευθυντή/ντρια του σχολείου και 2-3 εκπαιδευτικούς - επιτηρητές (ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών) που δεν έχουν συγγένεια έως 2ου βαθμού με τους υποψήφιους. Τα τεχνικά ζητήματα της οργάνωσης του διαγωνισμού αναλαμβάνει η Επιτροπή του κάθε εξεταστικού κέντρου.

Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του διαγωνισμού, όπως και τα προηγούμενα έτη, θα τηρηθούν πιστά οι ακόλουθες οδηγίες:

 • Οι μαθητές/τριες θα προσέρχονται στην αίθουσα με την ταυτότητα/δια-βατήριό τους και χωρίς κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, έντυπα ή βιβλία.

 • Οι μαθητές/τριες θα παραλάβουν ένα τετράδιο πανελλαδικών εξετάσεων παρελθόντος έτους στο οποίο θα αναπτύξουν το θέμα της έκθεσης.

 • Στο εξώφυλλο του τετραδίου θα υπάρχει η σφραγίδα του σχολείου – εξεταστικού κέντρου με μονογραφή του Προέδρου της Επιτροπής (Διευθυντή).

 • Τα στοιχεία των μαθητών και του σχολείου τους θα συμπληρώνονται στον προβλεπόμενο χώρο στο εσωτερικό μέρος του 1ου φύλλου και θα καλύπτονται με αδιαφανές αυτοκόλλητο από τους επιτηρητές.

 • Σε καμία άλλη σελίδα δεν επιτρέπεται να αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών και του σχολείου τους.

 • Οι διαγωνιζόμενοι/ες μαθητές/τριες με την παράδοση του γραπτού τους θα υπογράψουν δίπλα στο ονοματεπώνυμό τους σε κατάσταση -παρουσιολόγιο, που θα έχει εκ των προτέρων ετοιμάσει η Επιτροπή του διαγωνισμού. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναγράψει το ονοματεπώνυμό του στο τέλος του παρουσιολογίου, θα υπογράψει και θα σφραγίσει το παρουσιολόγιο με τη σφραγίδα του σχολείου – εξεταστικού κέντρου.

 • Διαγωνιζόμενοι/ες που τυχόν θα επιδείξουν ανάρμοστη συμπεριφορά, κατά την κρίση της Επιτροπής, θα απομακρύνονται από την αίθουσα στην οποία διαγωνίζονται, έπειτα από σύνταξη σχετικού πρακτικού από τον Πρόεδρο του Εξεταστικού Κέντρου.

 • Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογράψουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής.

Β. Αποστολή Γραπτών

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής θα μεριμνήσουν για τη συσκευασία των γραπτών των μαθητών/τριών σε φάκελο, στον οποίο θα βρίσκονται τα εξής:

 • τα γραπτά των μαθητών

 • οι καταστάσεις-παρουσιολόγια των μαθητών/τριών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό

 • το πρακτικό διεξαγωγής διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος του σχολείου-εξεταστικού κέντρου οφείλει να παραδώσει το φάκελο με τα γραπτά των μαθητών, τα παρουσιολόγια και το πρακτικό της επιτροπής αυθημερόν στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης που υπάγεται η σχολική του μονάδα και συγκεκριμένα στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης, ο οποίος θα παραλάβει όλους τους φακέλους χωρίς να τους ανοίξει, με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής.

Ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης, μόλις συγκεντρώσει τους φακέλους από όλες τις σχολικές μονάδες οφείλει:

α) να τους διαβιβάσει την επόμενη ημέρα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, υπόψη κας Βασιλικής Τσιωνά

β) να ενημερώσει για την ημερομηνία αποστολής του δέματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">pdeamthr@sch.gr της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης ΑΜΘ.

Η διόρθωση των γραπτών των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή, η οποία θα συσταθεί με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο