7ο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής (Διαγωνισμός ακόλουθων γραμμής)

Επισυνάπτω ενημερωτική επιστολή σχετικά με τη διεξαγωγή του 7ου Πανελλαδικού Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής για να σας ενημερώσω έγκαιρα, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας των διαγωνιζομένων, ότι:

Από φέτος η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ αποφάσισε να εντάξει στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ και έναν διαγωνισμό νέων τεχνολογιών. Ο διαγωνισμός αυτός θα διεξαχθεί το Σάββατο 22-10-2016 και αφορά στη δημιουργία ενός αυτοκινούμενου οχήματος που θα ακολουθεί μια μαύρη γραμμή σε ένα λευκό φόντο (Line Follower) και θε είναι δύο επιπέδων δυσκολίας.

Το πρώτο επίπεδο απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων.

Το δεύτερο επίπεδο απευθύνεται σε φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Παρακαλώ να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ενημερωθούν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των σχολείων και οι φοιτητές των τμημάτων σας.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων, βέβαιος για τη συνδρομή σας στην προσπάθεια.

Με τιμή

Καθηγητής Δ. Πογαρίδης

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Δείτε την ενημερωτική επιστολή και τις οδηγίες για το διαγωνισμό

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο