Διδακτικό προσωπικό 2018-19

Καταχωρήθηκε στο Διδακτικό προσωπικό

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
1 Μαρκογιαννάκη Χαρίκλεια Δ/ΝΤΡΙΑ
2 Κυριαζίδης Δημήτριος ΥΠ/ΝΤΗΣ
3 Μπουρμάς Θεοδόσιος ΥΠ/ΝΤΗΣ
4 Μπασλή Ζωή ΠΕ 01
5 Τοματζίδου Μαρία ΠΕ 01
6 Γαλάνη Χαρίκλεια ΠΕ01
7 Αντωνίου Ευαγγελία ΠΕ02
8 Βουγιουκλή Ειρήνη ΠΕ 02
9 Γρίβα Βασιλική ΠΕ02
10 Λάλας Βασίλειος ΠΕ 02
11 Παπαδόπουλος Χρήστος ΠΕ 02
12 Παπαδοπούλου Αικατερίνη ΠΕ 02
13 Πατρωνίδου Δήμητρα ΠΕ02
14 Ραβανίδου Θεοδώρα ΠΕ 02
15 Σουλτάνη Παρασκευή ΠΕ 02
16 Χατούδη Αικατερίνη ΠΕ 02
17 Χίσσα Μαργαρίτα ΠΕ 02
18 Ζωγράφος Γεώργιος ΠΕ 03
19 Καρυοφυλλίδου Άννα ΠΕ 03
20 Κασαπίδης Γεώργιος ΠΕ 03
21 Πιστοφίδης Χρήστος ΠΕ 03
22 Σκουφίδης Χαράλαμπος ΠΕ 03
23 Χουρδάς Γεώργιος ΠΕ 03
24 Αργυριάδης Γεώργιος ΠΕ 04.01
25 Ελευθεριάδης Δημήτριος ΠΕ 04.04
26 Θεοχάρης Αναστάσιος ΠΕ 04.04
27 Καραγιαννίδης Αναστάσιος ΠΕ 04.02
28 Κατσαρού Μαρία ΠΕ 04
29 Ρουμπέσος Γεώργιος ΠΕ 04 .01
30 Σατικίδης Ιωάννης ΠΕ 04 01
31 Κυριακίδου Πολύμνια ΠΕ 04.04
32 Γεωργιάδου Αναστασία ΠΕ 06
33 Θεοδωρίδου Ελισάβετ ΠΕ 06
34 Μανάβη Σαββατούλα ΠΕ 07
35 Παπαδάκης Χρήστος ΠΕ08
36 Ηλιόπουλος Χρήστος ΠΕ11
37 Κυριαζίδης Χρήστος ΠΕ11
38 Κωνσταντινίδου Σταυρούλα ΠΕ11
39 Νικολαΐδης Χαράλαμπος ΠΕ11
40 Σαρρίδης Σωτήριος ΠΕ 11
41 Καμπισιούλη Νικολέτα ΠΕ78
42 Παπαδοπούλου Ελπινίκη ΠΕ78
43 Κασμερίδης Νικόλαος ΠΕ80
44 Πυρόβολος Ανδρέας ΠΕ86
45 Παπαστεργίου Μαρία ΠΕ 91.01

Εκτύπωση