Σχολείο

Οδηγίες για απαλλαγή από το μάθημα θρησκευτικών.

Η εγκύκλιος που ισχύει αυτή τη στιγμή (με αρ. πρωτ. Φ1/104795/ΓΔ4/10- 8-2020) ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι:

  • Η απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση των δύο γονέων του/της μαθητή/ μαθήτριας, στην οποία θα αναφέρεται ότι : «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών». Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα.
  • Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να υποβληθεί από 1 έως 14 Σεπτεμβρίου και ισχύει μόνο για το τρέχον σχολικό έτος.
  • Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών δεν πρέπει να περιφέρονται εντός ή εκτός σχολείου ή να απουσιάζουν (αδικαιολόγητα), αλλά θα πρέπει να απασχολούνται με απόφαση διευθυντή και συλλόγου διδασκόντων.

 

Στο σύνδεσμο αυτό θα βρείτε έτοιμο, συμπληρωμένο υπόδειγμα αίτησης για απαλλαγή.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο