Σχολείο

«3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για μαθητές/τριες Δ.Ε. από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – σχ. έτ. 2019-2020»

Καταχωρήθηκε στο Ανακοινώσεις 2

pdfΕΞΕ_-_151419_-_2019_-_3ος_Παν._Διαγ._στη_Στατιστική_σε_εθν._κ_ευρ._επίπ._για_μαθ._ΔΕ_-_ΕΛΣΤΑΤ-_σχ._έτ.pdf

Εκτύπωση