Σχολείο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η' ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ",ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ1α/80206/Δ4/21-05-19 εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση
για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-
τριών για το σχολικό έτος 2019 – 2020», σας ενημερώνουμε ότι η δεύτερη φάση εγγραφών
Μαΐου – Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί από 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:00 έως 28 Ιουνίου 2019
και ώρα 23:59.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο