Σχολείο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (δίνεται από το σχολείο)

2. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (δίνεται από το σχολείο)

3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

4. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Εκτυπώνεται μετά τις 22/6/2018)

5. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (εφόσον μετακινείται ο μαθητής)

6. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (εφόσον δεν έχετε προσκομίσει).

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο