Σχολείο

Ενημέρωση για το project "Γίνομαι πολίτης"

«Γίνομαι πολίτης» είναι ο τίτλος-ομπρέλα ενός project που έχει ως στόχο να δώσει στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη δυνατότητα να εκφραστούν για όσα επιθυμούν ή τους προβληματίζουν και ταυτόχρονα να τους παρακινήσει σε οργανωμένες δράσεις προκειμένου να βελτιώσουν το σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η διαμεσολάβηση των εκπαιδευτικών, οι συνέργειες με τοπικούς φορείς και η διαμόρφωση σύνθετων δράσεων που εμπλέκουν μεγάλο αριθμό φορέων και σχολικών μονάδων, διαρθρώνονται σε πολλά επίπεδα και επαναλαμβάνονται για περισσότερα του ενός σχολικά έτη.

Κεντρικός πυλώνας του «Γίνομαι πολίτης» είναι η ομώνυμη ιστοσελίδα, (gpolitis.gr) στην οποία αναρτάται πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα) που προέρχεται από τους ίδιους τους μαθητές. Το υλικό αυτό διαρθρώνεται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με το περιεχόμενό του: Μου αρέσει, Δε μου αρέσει, Θέλω, Δε θέλω. Με τον τρόπο αυτόν οι μαθητές ενθαρρύνονται να εντοπίζουν και να εκφράζουν όσα τους ικανοποιούν ή επιθυμούν, αλλά και όσα απεχθάνονται ή φοβούνται. Όλες οι καταχωρίσεις πραγματοποιούνται μέσα από ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό που εξασφαλίζει ότι συνοδεύονται, μεταξύ άλλων, από γεωγραφικές συντεταγμένες και μπορούν να αναρτηθούν στην εφαρμογή cloud GIS (Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών) της ιστοσελίδας. Κάθε καταχώριση αποκτά με τον τρόπο αυτό μια συσχέτιση στον χώρο και μια οπτική ταυτότητα (σχήμα, χρώμα, μέγεθος, μοτίβο) ανάλογα με το περιεχόμενό της.

Οι επισημάνσεις των μαθητών αξιοποιούνται προκειμένου να σχεδιαστούν δράσεις που ανταποκρίνονται σε όσα τους ενδιαφέρουν ή τους προβληματίζουν περισσότερο. Κάθε στάδιο των δράσεων αυτών παρουσιάζεται στον σχετικό χώρο της ιστοσελίδας συνοδευόμενο από φωτογραφίες και βίντεο. Σε άλλα σημεία παρουσιάζονται συγκεντρωμένες οι προτάσεις των μαθητών, οι προσκλήσεις για μελλοντικές δράσεις κλπ.

Η ιστοσελίδα έχει διαμορφωθεί κατάλληλα προκειμένου να προσαρμόζει την εμφάνιση και τις λειτουργίες της ανάλογα με τη συσκευή του χρήστη (pc, tablet, mobile). Ταυτόχρονα, παραπέμπει στις διευθύνσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram, YouTube) στις οποίες έχει παρουσία το «Γίνομαι Πολίτης». Επιπλέον, η εφαρμογή GIS είναι διαθέσιμη σε μορφή android app, προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτήν απευθείας από τα android smartphones και τα tablets των μαθητών.

Η διαδικασία για την εισαγωγή δεδομένων έχει ως εξής: οι μαθητές καταχωρούν απευθείας στη βάση δεδομένων τις επισημάνσεις τους μέσα από ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό, το οποίο τους καθοδηγεί για την ορθή συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων και βοηθά στον περιορισμό ανεπιθύμητων καταχωρήσεων, είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής για smartphones. Οι καταχωρήσεις αυτές, ωστόσο, εμφανίζονται δημόσια μόνο εφόσον δοθεί η σχετική έγκριση από τον συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό που έχει την ευθύνη για τη συμμετοχή του τμήματος/σχολείου στο οποίο ανήκει ο συγκεκριμένος μαθητής. Η ομαλή ροή της όλης διαδικασίας εποπτεύεται από στελέχη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας.

Το γεγονός πως υπάρχει ένας κεντρικός φορέας διαχείρισης, στον οποίο φθάνει το σύνολο του υλικού με αναλυτική καταγραφή και τεκμηρίωση, επιτρέπει τόσο τον επιτελικό σχεδιασμό όσο και την καταγραφή μετρήσιμων δεικτών ενδιαφέροντος, απόδοσης και αποτελεσμάτων. Γίνεται με τον τρόπο αυτόν εφικτή η διαμόρφωση σύνθετων δράσεων, που περιλαμβάνουν πολλές και ποικίλες δραστηριότητες, και απευθύνονται μέσω ανοιχτής πρόσκλησης στο σύνολο των σχολικών τμημάτων που ενδιαφέρονται να τις παρακολουθήσουν. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η επανάληψη των επιτυχημένων δράσεων σε βάθος χρόνου, καθώς και ο διαρκής εμπλουτισμός τους από χρονιά σε χρονιά.

Επιδίωξή μας είναι η κάθε δράση του «Γίνομαι πολίτης» να εμπλέκει όσο το δυνατόν περισσότερες σχολικές μονάδες και τοπικούς φορείς σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων που συνθέτουν μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για το εκάστοτε θέμα. Απώτερος στόχος μας, μέσα από διαδικασίες ανοιχτής πρόσβασης και υποβολής που ενισχύουν τη δημοκρατία των δεδομένων, να φέρουμε σε επαφή τους μαθητές με τους φορείς και τους μηχανισμούς που καθορίζουν την καθημερινότητά τους και να καταδείξουμε πως η πρωτοβουλία και η συμμετοχή μπορούν να οδηγήσουν σε δράσεις με συγκεκριμένα αποτελέσματα.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο