Σχολείο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠΑ

Καταχωρήθηκε στο Ανακοινώσεις 2

Διαβάστε την εγκύκλιο σχετικά με την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α

Εκτύπωση