Σχολείο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 12ηΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ACMUN ΣΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Καταχωρήθηκε στο Ανακοινώσεις 2

Διαβάστε την προκήρυξη

Εκτύπωση