Φοίτηση

Καταχωρήθηκε στο Φοίτηση

Οι νέες αποφάσεις που αφορούν τη φοίτηση των μαθητών

1      2


Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους γονείς

Αγαπητέ γονέα
Θεωρούμε χρήσιμο, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και για την καλύτερη συνεργασία σχολείου-γονέων-μαθητών να θέσουμε υπόψη σου τα εξής ζητήματα:
Φοίτηση και απόδοση των μαθητών
Είναι ανάγκη να έχεις σαφή και προπάντων ρεαλιστική εικόνα για την επίδοση του παιδιού σου καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Μόνο έτσι θα αποφεύγονται περιπλοκές και απρόοπτα, όχι άγνωστα στους γονείς που δεν παρακολουθούν τη φοίτηση και απόδοση του παιδιού τους και δεν επικοινωνούν με το σχολείο. Γι' αυτό και πρέπει να επικοινωνείς με τους διδάσκοντες καθηγητές (κυρίως τις μέρες και ώρες που θα ορίσει έγκαιρα ο Σύλλογος Καθηγητών). Μπορείς ακόμη να επικοινωνείς με το Διευθυντή του σχολείου οποιαδήποτε ώρα, στο ωράριο λειτουργίας του σχολείου. Σημειωτέον ότι από την πλευρά μας φροντίζουμε να σε ενημερώνουμε για τις απουσίες του παιδιού σου (όταν συμπληρωθούν πάνω από 24) και όταν απουσιάζει μεμονωμένες ώρες κατά τη διάρκεια του καθημερινού εξαώρου.
Σχετικά με το κρίσιμο θέμα των απουσιών θα πρέπει ακόμη να γνωρίζεις ότι:

 

Σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών: Εφόσον κάποιος μαθητής δημιουργεί προβλήματα, μετά τις πρώτες νουθεσίες, ειδοποιείται ο γονιός και, σε περίπτωση υποτροπής, ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες. Επειδή κατά το παρελθόν παρατηρήθηκε το γεγονός της αργοπορίας προσέλευσης το πρωΐ συνεπάγεται και τη μη είσοδο του μαθητή στην τάξη του.

Όσον αφορά τη δωρεά χορήγησης βιβλίων πρέπει να αναφερθεί η εγκύκλιος 6535/Γ2/19-5-2008 του ΥΠΕΠΘ σύμφωνα με την οποία οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρά τα Σχολικά Εγχειρίδια τα οποία θα επιστραφούν στο Σχολείο με τη λήξη του Σχ. Έτους και θα διανεμηθούν στους μαθητές που θα τους διαδεχθούν.
Σας τονίζουμε ότι απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, όπως επίσης και το κάπνισμα στους χώρους του Σχολείου.


Θεωρούμε , τέλος, υποχρέωσή μας να σου επισημάνουμε ότι για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα θα είναι στη διάθεσή σου ο Διευθυντής και ο σύλλογος εκπαιδευτικών του σχολείου.
Με τις ευχές μας, για μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά για το παιδί σου.

Εκτύπωση