Φοίτηση

Οι νέες αποφάσεις που αφορούν τη φοίτηση των μαθητών

1      2


Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους γονείς

Αγαπητέ γονέα
Θεωρούμε χρήσιμο, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και για την καλύτερη συνεργασία σχολείου-γονέων-μαθητών να θέσουμε υπόψη σου τα εξής ζητήματα:
Φοίτηση και απόδοση των μαθητών
Είναι ανάγκη να έχεις σαφή και προπάντων ρεαλιστική εικόνα για την επίδοση του παιδιού σου καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Μόνο έτσι θα αποφεύγονται περιπλοκές και απρόοπτα, όχι άγνωστα στους γονείς που δεν παρακολουθούν τη φοίτηση και απόδοση του παιδιού τους και δεν επικοινωνούν με το σχολείο. Γι' αυτό και πρέπει να επικοινωνείς με τους διδάσκοντες καθηγητές (κυρίως τις μέρες και ώρες που θα ορίσει έγκαιρα ο Σύλλογος Καθηγητών). Μπορείς ακόμη να επικοινωνείς με το Διευθυντή του σχολείου οποιαδήποτε ώρα, στο ωράριο λειτουργίας του σχολείου. Σημειωτέον ότι από την πλευρά μας φροντίζουμε να σε ενημερώνουμε για τις απουσίες του παιδιού σου (όταν συμπληρωθούν πάνω από 24) και όταν απουσιάζει μεμονωμένες ώρες κατά τη διάρκεια του καθημερινού εξαώρου.
Σχετικά με το κρίσιμο θέμα των απουσιών θα πρέπει ακόμη να γνωρίζεις ότι:

 

 • Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει το Δ/ντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη είκοσι τέσσερις (24) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με μέριμνα του σχολείου από 1- 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε. Με την παραπάνω επιστολή  ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά την παρουσία  του μαθητή στο Σχολείο μας.
 • Ο κηδεμόνας του μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή (λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα του υπεύθυνου καθηγητή). Η επιστολή της παραγρ. 1 αποστέλλεται στον κηδεμόνα ανεξάρτητα από την προσέλευσή του ή όχι στο σχολείο και είναι ανεξάρτητη από το ενυπόγραφο σημείωμα.
 • Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει  ο ίδιος , το βραδύτερο μέχρι και τη δέκατη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.
 • Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως.
 • Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί  ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά , δέκα ημέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο.
 • Με τον τρόπο αυτόν ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.
 • Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δεν δεσμεύουν το Σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους της απουσίας του μαθητή.
 • Το σύνολο απουσιών του μαθητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 114 απουσίες, από τις οποίες οι πάνω από τις 50 πρέπει να είναι δικαιολογημένες.
 • Οι μεμονωμένες απουσίες (μονόωρες, δίωρες κτλ.) δικαιολογούνται μόνο από τον Διευθυντή (για λόγους υγείας, συνήθως κατόπιν επικοινωνίας με το γονιό).
 • Ο γονέας πρέπει να φροντίζει για την κανονική φοίτηση του μαθητή και να προσέρχεται στο Σχολείο σε τακτά διαστήματα για την ενημέρωσή του.
 • Μαθητής που απουσιάζει αδικαιολόγητα από την καθημερινή πρωινή συγκέντρωση του σχολείου (όπου γίνονται και όλες οι ενημερωτικές ανακοινώσεις) χάνει την πρώτη ώρα των μαθημάτων. Ανάλογα, του απαγορεύεται η είσοδος στην τάξη μετά την είσοδο του διδάσκοντος καθηγητή. Γίνεται δεκτός στην τάξη μετά από άδεια του Διευθυντή.
 • Εδώ πρέπει τονιστεί ότι είναι υποχρεωτική η παρουσία των μαθητών στην πρωϊνή προσευχή, όπου γίνονται όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν τους μαθητές και γενικότερα τη λειτουργία του Σχολείου.

Σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών: Εφόσον κάποιος μαθητής δημιουργεί προβλήματα, μετά τις πρώτες νουθεσίες, ειδοποιείται ο γονιός και, σε περίπτωση υποτροπής, ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες. Επειδή κατά το παρελθόν παρατηρήθηκε το γεγονός της αργοπορίας προσέλευσης το πρωΐ συνεπάγεται και τη μη είσοδο του μαθητή στην τάξη του.

Όσον αφορά τη δωρεά χορήγησης βιβλίων πρέπει να αναφερθεί η εγκύκλιος 6535/Γ2/19-5-2008 του ΥΠΕΠΘ σύμφωνα με την οποία οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρά τα Σχολικά Εγχειρίδια τα οποία θα επιστραφούν στο Σχολείο με τη λήξη του Σχ. Έτους και θα διανεμηθούν στους μαθητές που θα τους διαδεχθούν.
Σας τονίζουμε ότι απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, όπως επίσης και το κάπνισμα στους χώρους του Σχολείου.


Θεωρούμε , τέλος, υποχρέωσή μας να σου επισημάνουμε ότι για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα θα είναι στη διάθεσή σου ο Διευθυντής και ο σύλλογος εκπαιδευτικών του σχολείου.
Με τις ευχές μας, για μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά για το παιδί σου.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο