Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση των εγγραφών μαθητών και μαθητριών

Σας πληροφορούμε ότι οι γονείς και οι κηδεμόνες για να ολοκληρώσουν την εγγραφή των μαθητών ή μαθητριών, θα πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο με εκτυπωμένο το αποδεικτικό της οριστικής τοποθέτησης των μαθητών ή μαθητριών στο 3ο Γενικό Λύκειο Δράμας μέχρι 11 Σεπτεμβρίου 2019.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι για να αποφορτιστεί το σύστημα και να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δεν απαιτείται άμεση προσκόμιση της εκτυπωμένης αίτησης.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο