Χαρακτηρισμός φοίτησης - απουσίες

 


Οι νέες τροποποιημένες αποφάσεις για το χαρακτηρισμό της φοίτησης

1      2


 
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.?. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.?. 60/06)

α. Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

β. Αν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν - δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φοίτηση

Οι νέες αποφάσεις που αφορούν τη φοίτηση των μαθητών

1      2


Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους γονείς

Αγαπητέ γονέα
Θεωρούμε χρήσιμο, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και για την καλύτερη συνεργασία σχολείου-γονέων-μαθητών να θέσουμε υπόψη σου τα εξής ζητήματα:
Φοίτηση και απόδοση των μαθητών
Είναι ανάγκη να έχεις σαφή και προπάντων ρεαλιστική εικόνα για την επίδοση του παιδιού σου καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Μόνο έτσι θα αποφεύγονται περιπλοκές και απρόοπτα, όχι άγνωστα στους γονείς που δεν παρακολουθούν τη φοίτηση και απόδοση του παιδιού τους και δεν επικοινωνούν με το σχολείο. Γι' αυτό και πρέπει να επικοινωνείς με τους διδάσκοντες καθηγητές (κυρίως τις μέρες και ώρες που θα ορίσει έγκαιρα ο Σύλλογος Καθηγητών). Μπορείς ακόμη να επικοινωνείς με το Διευθυντή του σχολείου οποιαδήποτε ώρα, στο ωράριο λειτουργίας του σχολείου. Σημειωτέον ότι από την πλευρά μας φροντίζουμε να σε ενημερώνουμε για τις απουσίες του παιδιού σου (όταν συμπληρωθούν πάνω από 24) και όταν απουσιάζει μεμονωμένες ώρες κατά τη διάρκεια του καθημερινού εξαώρου.
Σχετικά με το κρίσιμο θέμα των απουσιών θα πρέπει ακόμη να γνωρίζεις ότι:

Διαβάστε Περισσότερα

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο