Απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Καταχωρήθηκε στο Εκδρομές

 


Στη Δράμα και στο Γραφείο του 3ου Γενικού Λυκείου Δράμας, σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την επιλογή της καλύτερης προσφοράς προκειμένου να πραγματοποιηθεί η οδική εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών της Α και Γ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη στις 12/02/2016 στα πλαίσια των εκπαιδευτικών επισκέψεων. Σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 ΦΕΚ 2769 τ.Β/02-12-2011, άρθρο 4 παρ.3. Στο πλαίσιο αυτό η επιτροπή έλεγξε τις προσφορές, οι οποίες ήταν οι εξής:

Δείτε την απόφαση της επιτροπής εδώ

 

Εκτύπωση