Ανάθεση πενθήμερης εκδρομής στην Κρήτη

Καταχωρήθηκε στο Εκδρομές

Δείτε την απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης της προσφοράς εδώ

Εκτύπωση